Rekrutacja

Procedura rekrutacji prowadzona w sposób jawny metodą wew. w formie aktywnej i pasywnej obejmuje następujące etapy:

  • 2 nabory:  09.2016 i 09.2017.
  • Forma aktywna – organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców.
  • Forma pasywna – wewnętrzna kampania informacyjna w postaci informacji na stronie www projektu i plakatów w szkole.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać z strony projektu, w biurze projektu oraz podczas spotkań informacyjnych. Zgłoszenia składać należy do pani Moniki Jaskuły (s.224).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.